1. Dane osobowe.

Administratorem (podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest Mazuria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Galiny 2 11-214 Galiny.

Kontakt z administratorem dostępny jest drogą: 

  • pocztową -  Galiny 2 11-214 Galiny
  • telefoniczną - +48 570 345 930
  • mailową - sklep@mazuria.com

Firma Mazuria sp. z o. o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. W związku z tym zapewnia wszystkim klientom całkowite bezpieczeństwo, a także pełną prywatność.

Wszelkie dane osobowe klientów są wykorzystywane w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w żadnym przypadku nie są udostępniane osobom niepowołanym. Dane osobowe mogą być, w celu realizacji zamówienia, przekazane firmie kurierskiej DHL i GLS lub Poczcie Polskiej. Firmy te nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest obowiązkowa aby dokonać zakupu.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez klienta zgody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podczas korzystania ze sklepu internetowego plywadla.pl użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych takich, jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP, które są konieczne do realizacji zamówienia.

Zapewniamy i gwarantujemy naszym klientom możliwość wglądu, przeniesienia, dokonania zmian lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy sklepu internetowego plywadla.pl Podanie przez klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, wystarczy się z nami skontaktować. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a także po jego zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 100 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane osobowe wszystkich naszych klientów, które są przechowywane i przetwarzane w ramach działalności sklepu, podlegają kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku takiej kontroli, dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku naruszenia regulaminu sklepu internetowego plywadla.pl , naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości.

2. Stosowanie „Google Analytics" i „Google Remarketing"

Na stronach internetowych plywadla.pl wykorzystywane są Google Analytics i Remarketing, usługi firmy Google Inc. („Google"). Google Analytics oraz Google Remarketing wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez plywadla.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

3. Niezapowiedziane wiadomości.

Sklep internetowy plywadla.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości klientom, których dane pozyskano w ramach działalności sklepu (między innymi podczas rejestracji w sklepie). Za niezapowiedziane wiadomości należy uważać informacje odnoszące się bezpośrednio do oferty sklepu plywadla.pl takie, jak: nowości, promocje, oferty. Wiadomości takiego typu są właściwie przygotowane, mają ograniczoną objętość oraz są okazjonalnie wysyłane do klientów.

4. Nazwa i adres firmy.

Firma zbierająca dane :

Mazuria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11-214 Galiny 2

NIP 7432030721

kapitał zakładowy 100.000 PLN

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

5. Zmiana polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.